tomaloski

26 tekstów – auto­rem jest to­malos­ki.

Niech po­ran­ki Ciebie zdu­miewają a zmie­rzch inspiruje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2015, 14:22

Do pew­ne­go cza­su, zaw­sze jest pod górkę. Nie sztuką jest wyb­rać lżej­szą drogę, sztuką jest pa­miętać gdzie się podąża i iść dalej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lipca 2014, 16:18

Ilek­roć de­ner­wuję się na człowieka, ty­lek­roć stoi prze­de mną wciele­nie diabła. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lipca 2013, 08:51

Wąski świato­pogląd, jest niczym czy­tanie przym­kniętej książki za po­mocą lusterka. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 lipca 2013, 18:51

Ważnym jest zaw­cza­su przes­ta­wić swój świato­pogląd, wyz­naczając mu azy­mut szczęścia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 czerwca 2013, 19:39

Za­pyta­ny, co ro­bisz aby nie marznąć w zim­ny dzień? Śpię w no­cy przy ot­wartym ok­nie, od­po­wie­dział ciepłym głosem. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 4 czerwca 2013, 09:30

Zam­knij oczy, otwórz umysł, nie­chaj sen wej­dzie i usiądzie obok. Pozwól się mu por­wać i za­bawić do późne­go ranka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2013, 17:45

Kiedy zbliżysz głowę do po­duszki, nie myśl o dziś, po­myśl o jut­rze. Tak jak księżyc prze­mykaj po niebie, zam­knij oczy, słuchaj szep­tu gwiazd, które mówią "dob­ra­noc" i zaśnij, bo za parę chwil będziesz pro­mienieć pośród dnia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 marca 2013, 09:54

Ileż mu­siało minąć cza­su, za­nim zro­zumiał, że to nie on zwątpił w siebie, tyl­ko ludzie zwątpi­li w niego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2013, 14:25

Jes­teśmy jak stat­ki zma­gające się ze sztor­mem. Wal­czy­my z fa­lami, lecz one i tak wdzierają się pod pokład, krop­la po krop­li odkładając sól w zęzie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lutego 2013, 00:01
tomaloski

......

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tomaloski

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 listopada 2015, 09:02krysta sko­men­to­wał tek­st Niech po­ran­ki Ciebie zdu­miewają [...]

14 listopada 2015, 16:59eulalia_ sko­men­to­wał tek­st Niech po­ran­ki Ciebie zdu­miewają [...]

14 listopada 2015, 14:22tomaloski do­dał no­wy tek­st Niech po­ran­ki Ciebie zdu­miewają [...]

6 lipca 2014, 17:47krysta sko­men­to­wał tek­st Do pew­ne­go cza­su, zaw­sze [...]

6 lipca 2014, 16:18tomaloski do­dał no­wy tek­st Do pew­ne­go cza­su, zaw­sze [...]